I priset ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Skall bilderna användas i sociala medier krävs mitt samtycke och eventuellt namnavgivelse. Skall bilderna användas i andra sammanhang än privat så skall detta överenskommas ifall den utökade användningen skall medföra ytterligare debitering.
 
Jag förbehåller mig rätten att använda tagna bilder på min hemsida i reklamsyfte.

 
I övrigt så försöker jag följa Svenska Fotografers Förbund och deras rekommendationer för porträttfotografering av privatpersoner och rekommenderade villkor för uppdrag där så är tillämpligt.  www.sfoto.se